image1 image2 image3 image4

Zpráva o akci „Dny Salo Flohra v Praze“

Datum: 15-16. listopadu 2013
Místo: Era Svět, Jungmannovo nám, Praha 1 a Úřad MC Praha 5, Štefánikova, Praha 5

Dny Salo Flohra se konaly u příležitosti 105. výročí narození mezinárodního velmistra a reprezentanta Československa Salo Flohra. Tyto Dny lze považovat za vyvrcholení letošních vzpomínkových akcí. Od roku 1998 je u příležitosti výročí narození Salo Flohra předávána Cena Salo Flohra osobnostem, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj a propagaci šachu a nejinak tomu bylo i letos.

Slavnostnímu večeru s udílením Cen předcházela simultánní hra mezinárodního velmistra Martina Petra na 18-ti šachovnicích s mládeží a VIP v hezkém prostředí Era svět, která byla pro mladé šachisty velkým zážitkem a i když nikdo velmistra neporazil, hráči prokázali velikou bojovnost a na dvou šachovnicích remizovali. Simultánku s velmistrem přišlo shlédnout pres 50 přátel hry královské z řad pozvaných hostů.

Společenský šachový večer proběhl pod taktovkou předsedkyně občanského sdružení Sokrates 2001 paní PhDr. Pavly Kortusové, Ph.D. a byl zahájen znělkou souboru Villanella, žáku Základní umělecké školy Praha 1, pod vedením Bc. Jitky Sochové. Mezi čestnými hosty byli uvítáni synovec Salo Flohra Pavel Flohr, starosta MC Prahy 5 Ing. Miroslav Zelený, který převzal záštitu nad akcí a přivítal všechny přítomné na slavnostním večeru. Osobně se také zúčastnil zahájení turnaje následující den a vyjádřil zájem o dlouhodobou podporu šachu na Smíchove. Dále byli uvítáni bývalý prezident ŠS CR RNDr. Igor Němec, předseda VV ŠS CR pan Viktor Novotný, který všechny přítomné přivítal jménem ŠS CR a jako nový clen Komise pro udílení Cen Salo Flohra. Dále byli jmenovitě uvítáni i členové VV ŠS CR a přítomní mezinárodní velmistři, pánové Martin Petr a Marek Vokáč a mezinárodní mistři, pánové Josef Maršálek, Aleš Pekárek, Martin Přibyl a také Bc. Lukáš Herold z ÚMC Praha 5, Doc. Pavel Nahodil z CVUT a JUDr. Pavel Talpa z NBÚ. Veliké poděkování bylo vysloveno Eře jako dlouholetému partnerovi a Era svět za jejich podporu při této akci a byl jim předán děkovný list.

S osobní vzpomínkou na Salo Flohra vystoupil pan Josef Maršálek, bývalý akademický mistr světa v šachu a vystoupili i někteří laureáti Ceny Salo Flohra.

Při předání Ceny Salo Flohra bylo konstatováno, že od jejího prvního udílení v roce 1998 bylo oceněno 100 osobností a společností. Z letošních 49 nominací bylo Komisí pro udílení Cen vybráno 12 osobností a jeden šachový klub. Laureáty se stali: Zdenek Černoušek, Jiří Dufek, Ladislav Eliáš, Evžen Gonsior, Zdenek Chybný, Jindra Kollerová, Pavel Kopta, Věra Lorencová - Kubištová, Pavel Matocha, Antonín Surma, David Ulrich, Marek Vokáč a 1. Novoborský šachový klub. Ceny předali předseda Komise pro udílení Cen Salo Flohra, Pavel Flohr, předsedkyně o. s. Sokrates 2001 Pavla Kortusová, předseda ŠK Smíchov Vladislav Pivoňka a předseda VV ŠS CR Viktor Novotný.

Slavnostní večer zakončil svým vystoupením soubor Villanella, který sklidil veliký potlesk. Ředitelka akce, paní Pavla Kortusová, poděkovala organizátorům i účastníkům večera a vyzvala je k besedě a pozvala na recepci. Záznam ze slavnostního šachového večera byl uveden v České televizi 4 Sport v pravidelném pořadu věnovaném šachům. Tento večer byl hezkou vzpomínkou na Salo Flohra, který šířil slávu našeho šachu ve 30-tých letech minulého století.

K uctění památky Salo Flohra přispěl i celodenní Turnaj všech generací dne 16. listopadu 2013, kterého se zúčastnilo 93 hráčů. Turnaj měl mezinárodní charakter a ve startovním poli byli zastoupeni hráči ze Slovenska, Ruska, Srbska, Řecka, Francie, Gruzie a Vietnamu. Sešla se zde kvalitní konkurence a je potěšitelné, že v první dvacítce bylo pět mladých hráčů, z nichž nejlepší hráčka turnaje, Sofie Přibylová, měla 11 let. Turnaje se zúčastnilo 22 neregistrovaných hráčů, což potvrzuje zájem o šachy mezi širší veřejností. Mezi první desítkou celkového poradí turnaje, na 6. a 9. místě se z řad neregistrovaných umístili pánové Herold a Balík. Boj o prvenství rozhodlo až poslední kolo - zvítězil Vladimír Mrňa se 6 body, které uhráli také další tři hráči. Turnaj splnil své společenské a sportovní poslání a potvrdil, že mladí šachisté jsou schopni soutěžit i se starší a zkušenou generací hráčů. Turnaj všech generací jim poskytl možnost k ověření svých schopností a výkonnosti.

Organizátoři akce Dnu Salo Flohra se domnívají, že daný úkol splnili, děkují všem, kteří k tomu přispěli a věří, že jim bude zachována přízeň i při dalších akcích, které budou pořádat.

Zprávu napsal: Josef Čermák, občanské sdružení Sokrates 2001.

Download this file (Zpráva_Dny_Salo_Flohra_2013.pdf) Zpráva Dny Salo Flohra 2013 [48 kB]

 

2018  Sokrates2001  globbers joomla templates